Kultur
Säkerhetsskydda kulturarv

Museum och kulturarv

Branschkunskap och erfarenhet

 

Earhart business protection agency har erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser av utsatta och känsliga föremål och lokaler. Vi har konsulter med kunskap om bedrägeri och stölder samt hur branschen bör öka den totala berdskapen förm att skydda Sveriges kulturarv.

 

Earhart business protection agency levererar risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsrådgivning, föreläsningar för leding och personal om säkerhetskultur och kartläggning av information, analyser av hotbild, utredningar av misstänkt verksamhet, krisledningsstöd, anpassade krisövningar för att öva beredskap och förmåga samt identifiera svagheter. Vi hjälper även till med att stärka informationssäkerheten och att uppfylla de lagstadgade kraven på säkerhetsskydd för samhällsviktig verksamhet. 

 

Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela Earharts verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är rådgivning och kunskapshöjande insatser inför den nya säkerhetsskyddslagen, risk- och sårbarhetsanalyser samt GAP-analyser över vilka åtgärder verksamheterna behöver ta inför kommande säkerhetsskyddslagstiftning som träder i kraft i april 2019. 

 

Erfarna specialister

Exempel på tjänster och expertis som vi erbjuder:

Föreläsare informationspåverkan, påverkansoperationer och trollverksamhet.

Personalutbildning i informationssäkerhet

Risk- och hotbildsanalytiker

Utredare inom bakgrundskontroller, oegentligheter, verksamhetsspionage och relaterade områden

Stöd till informationssäkerhetschefer (CISO)

Analyser rörande behov inför nya säkerhetsskyddslagen

Krisövningar anpassade för den moderna hotbilden

Omvärldsanalytiker

Strategisk ledningsrådgivning.

 

Expertis

Informationspåverkan en risk

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter, organisationer, politiker eller samhällssystemet. Er verksamhet kan bli ett medel i en större kontext. Där förtroendesänkande påståenden, direkta sabotage och cyberangrepp kombineras för att påverka marknadens förtroende för er förmåga och trovärdighet. EBPA har genomfört föreläsningar och utbildnignar för ledningar och styrelser i Europa. Våra experter inom samhällskris, hot och informationspåverkan lyfter frågor somvilka risker och sårbarheter som bör inkluderas i den totala tiskbedömnigen samt hur en beredskapsorganisation byggs upp.

Analytiker och rådgivare

Nya säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. Ett begrepp som tillkommit i den nya lagen är ”I övrigt säkerhetskänslig verksamhet”

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

  • Bedömningen huruvida er verksamhet berörs av den nya säkerhetsskyddslagen
  • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och/eller stöttning av ert interna arbete med dessa.
  • Rekommendationer och implementation av säkerhetsskyddsåtgärder.
  • Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder.
  • Informationsklassificering.
  • GAP-analys och åtgärdsprogram.

 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden