Informationspåverkan

Informationspåverkan

 

Hur används dina och dina medarbetares digitala fotspår för att skapa anpassade budskap som attraherar, engagerar eller gör dig arg. 

Informationspåverkan, desinformation och falska nyheter har blivit en del av vårt kommunikations och informationslandskap. Vi har gått från informationstiden till post-sanningstiden och det är hög till att vi alla inser makten i sociala medier.

 

Både myndigheter och näringsliv behöver se över verksamhetens utsatthet i sociala medier, öka den interna kunskapen samt se över den nationella och internationella bilden av verksamheten. 

Det krävs idag ökad kunskap och förmåga att skapa intern beredskap för att möta påverkan. 

 

Informationspåverkan är ett hot mot både samhälle och näringsliv. Earhart business protection agency arbetar med analyser av informationspåverkan under konflikter, kriser, val och samhällsändelser. 

 

Ingen tvekan

 

Det råder idag ingen tvekan om makten via sociala medier. Den akademiska termen är mjuk makt och ämnet ligger på agendan hos de flesta regeringar i världen. Vi hämtar information och sanningen via vänners omdömen och berättelser i sociala medier i större utsträckning än från fakta. Och när ska näringslivet förstå att där ute sitter aktörer både statliga och icke statliga som organisationer, organiserad brottslighet och opinionsbildare som har makten att påverka förtroende för er verksamhet. 

Makten att sätta en börskurs i fritt fall efter falska påståenden, falska nyheter eller välgjorda # kampanjer.

 

När den upplevda sanningen sätter agendan för er verksamhet behöver ni en beredskap att möta informationspåverkan.

 

Kunskap

 

Earhart business protection agency har mångårig kunskap av analyser och studier av informationspåverkan och makt i sociala medier. Det finns inga standard motmedel, inget supervaccin eller mjukvara som kan installeras för att öka verksamheters och samhällets motståndskraft mot informationspåverkan.

 

  • Hjälp att skapa och bygga en heltäckande styrdokumentation för att hantera påverkansoperationer mot er verksamhet.
  • Utbildning för ledningsgruppen 
  • Utbildning för medarbetarna, hur agerar jag som medarbetare i sociala medier
  • Stöd till Kommunikationschef

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden