Skola/lärosäten

Skola & lärosäten

Branschkunskap och erfarenhet

 

Earhart Business Protection Agency har genomfört många uppdrag för skolor och lärosäten. Bland dem finns Högskolor och lärosäten inom såväl privat som offentlig sektor. Vi har konsulter som passar er verksamhet och kan snabbt tillsätta en tjänst mot er kravspecifikation.

 

Earhart Business Protection Agency levererar risk- och sårbarhetsanalys, rådgivning, analyser av säkerhet under utlandsstudier, bakgrundkontroller utredningar, krisledning, krisövningar mm. Vi hjälper även till med att stärka informationssäkerheten och den allmänna säkerhetskulturen.. 

 

Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela Earharts verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är rådgivning och kunskapshöjande insatser som behandlar riskerna för påverkansoperationer och informationspåverkan och informationssäkerhet. 

Skydd i skolmiljö

Vår erfarenhet och expertis inom skola, hägskola och lärosäten

Earhart Business Protection Agency har samlat experter med erfarenhet av analyser inom branschen, kunskap inom beredskap och proaktivt säkerhetsarbete. Vi har forskare med erfarenhet och kunskap om riskerna kopplat till resor, forkskningsmaterial etc. Vi har även specialister med kunskap om förebyggande åtgärder och omvärldsanalys för att riskminimera och identifiera hot.

 

Erfarna specialister

Exempel på tjänster och expertis som vi erbjuder:

Föreläsare informationspåverkan

Personalutbildning i informationssäkerhet

Risk- och hotbildsanalytiker

Utredare inom bakgrundskontroller, oegentligheter, industrispionage och relaterade områden

Stöd till informationssäkerhetschefer (CISO)

Analyser rörande behov inför nya säkerhetsskyddslagen

Krisövningar anpassade för den moderna hotbilden

Omvärldsanalytiker

Strategisk ledningsrådgivning.

 

Analytiker och rådgivare

Riskanalys och beredskap

Earhart business protection agency gebnomför riskanalyser och hälper er i arbetet att öka verksamhetens säkerhet. 

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

  • Bedömningen hotbild
  • Riskanalys tillgänglighet och utsatthet
  • Bedömning hotbild/risk för forskningsstuderande utomlands.
  • Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder.
  • Övingsverksamhet för personal och studenter.
  • Utveckling, beredskap och stöd till kommunikationsadelningen.

 

INFORMATIONSSÄKERHET

Expertis

Informationspåverkan en risk

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter, organisationer, politiker eller samhällssystemet. Er verksamhet kan bli ett medel i en större kontext. Där förtroendesänkande påståenden, direkta sabotage och cyberangrepp kombineras för att påverka marknadens förtroende för er förmåga och trovärdighet. EBPA har genomfört föreläsningar och utbildnignar för ledningar och styrelser i Europa. Våra experter inom samhällskris, hot och informationspåverkan lyfter frågor somvilka risker och sårbarheter som bör inkluderas i den totala tiskbedömnigen samt hur en beredskapsorganisation byggs upp.

CYBERHOT

Vår mission

 

EBPA är drivande i arbetet att samordna och förmedla kunskap om beredskapssystemet och samverkan enligt MSBs modeller för risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan och ledning, Informationssäkerhet och krisledning. 


Earhart genomför Workshops inom risk/krishantering, riskanalyser, utveckling av krisorganisationer och krisplaner, utbildningar, konsultstöd till ledande befattningshavaren, utredningsarbete samt krisövningar.

Därför ska du kontakta oss

Vi har erfarenheten och experterna samlade och redo att stödja er. 

 

  • Vi har utredare som hjälper er att kartlägga och samla information. 

 

  • Låt våra analytiker göra den  viktiga risk- och hotbildsanalys som bör genomföras innan varje utlandstjänst. 

 

  • Vi har erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalys av skolmiljö. Våra analyser levereras med åtgärdsplan för att öka sökerheten i er verksamhet..

 

  • Vi genomför krisövningar i en decentraliserad organisation med verksamhet i olika lokaler och med stor organisation.

 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden