Handel
Riskhantering centrumanläggning

Handel

Branschkunskap och erfarenhet

 

Earhart business protection agency har genomfört många uppdrag inom handel. Bland dem finns centrumanläggningar och butikskedor. Vi har konsulter som passar er verksamhet och kan snabbt tillsätta en tjänst mot er kravspecifikation.

 

Earhart business protection agency levererar omvärldsanalys, rådgivning, ledningsföreläsningar, analyser av butikssäkerhet, utredningar, krisledning, krisövningar samt riskanalyser. Vi hjälper även till med att stärka informationssäkerheten och att uppfylla de lagstadgade kraven på säkerhetsskydd för samhällsviktig verksamhet. 

 

Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela Earharts verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är rådgivning och kunskapshöjande insatser  

 

Mest efterfrågat från branschen

Vår mission

 

EBPA är drivande i arbetet att samordna och förmedla kunskap om beredskapssystemet och samverkan enligt MSBs modeller för risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan och ledning, Informationssäkerhet och krisledning. 

 

Earhart genomför Workshops inom risk/krishantering, riskanalyser, utveckling av krisorganisationer och krisplaner, utbildningar, konsultstöd till ledande befattningshavare, utredningsarbete samt krisövningar.

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden