Sv

Risk - Sårbarhet - Hot - Säkerhet - Utredning - Beredskap

 

Informationssäkerhet, cyberhot, risk- och sårbarhetsanalys, hotbildsanalys, utredningar, bakgrundskontroller, utbildningar och krisövningar. 2021 bjuder på utmaningar! 
Här hittar du våra tjänster, letar du efter utbildningar, vi har samlat våra utbildningar på www.earhart.academy

Krisledning

Konsultföretaget som samlat experter, forskare och sakkunniga till specialistteam.

  

Dagens dynamiska risk- och hotbild kräver ett dynamiskt beredskapsarbete. 

Händelsen är idag en faktor, oavsett  om det är en brand, förlust av känslig information, cyberattack, förtroendekris, samhällsstörning, bedrägeri, kriminalitet eller ett attentat. Oavsett vilket sker multipla utmaningar. Det kan finnas aktörer som drar nytta av situationen, information som sprids eller desinformation som kan få krisen att växla upp och dra iväg i en oväntad riktning.  


Earhart Business Protection Agency levererar risk-, kris- och säkerhetstjänster till näringsliv, offentlig sektor, lärosäten samt organisationer.

Riskanalys

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera